حذف خودکار اطلاعات از گوشیهای اندرویدی در مواقع دزدی و یا گم کردن گوشی!

سلام. فعلا لینک آموزش انگلیسی رو داشته باشید تا ترجمه حاضر بشه! اگه میدونید واقعا نیاز دارید به همچین چیزی حتما کامنت بذارید تا زودتر آماده بشه :))) کامنت انرژی ...

ساعتتون تنظیمه؟!

ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻗﯿﻖ ﺍﺳﺖ؟ ' ﺗﻨﻈﯿﻢﺍﺵ ﮐﻨﯿﺪ ' ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ...